Egyedi rendszerek

Közigazgatási Elektronikus Pénztár (KEP)

2005. január 1-jei hatállyal módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. A módosítás lényegesen érintette az okmányirodákat azáltal, hogy az illetékbélyeg használata helyett előírta az eljárási illetékek készpénzátutalási megbízáson, vagy amennyiben ennek lehetősége fennáll házipénztárban készpénzzel vagy bankkártyával történő megfizetését. Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan lehetőséget adott a banki utalási fizetési módra is.
Szintén 2005. január 1-jével lépett hatályba az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet. Ennek előírásai alapján az okmányirodáknak naponta el kell számolniuk az eljárási illetékköteles ügyeikkel, amelyek adatait a Magyar Államkincstár részére kell megküldeni. A Kincstár naponta igazolja a pénzügyi elszámolás megtörténtét.

A jogszabályi kötelezettségek megvalósítása érdekében a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal és a több mint 280 okmányiroda számára a Zalaszám Informatika Kft. kifejlesztette a Közigazgatási Elektronikus Pénztár (KEP) rendszert. A rendszer valamennyi okmányirodában, több mint 3000 ügyintéző számára országosan biztosítja:

  • az okmányirodai egyedi igazgatási folyamatok és a banki pénzügyi tranzakciók összekapcsolását, egyértelmű megfeleltetését,
  • a különböző módokon (készpénzátutalási megbízás, házipénztár és banki utalás) megfizetett eljárási illetékek elszámolását,
  • a készpénzátutalási megbízások egyedi azonosítását, a több igazgatási eljárásra tartalmazó pénzügyi tranzakcióban azonosítását, követését, valamint az egy igazgatási eljáráshoz kapcsolódó több pénzügyi tranzakció (akár többféle fizetési mód is) azonosítását,
  • a Magyar Államkincstár követelményeinek megfelelő egyedi ügyazonosító képzését, a befolyt összegek elszámolásához szükséges országos adatállomány elkészítését,
  • a Magyar Államkincstár által a pénzügyi teljesítések igazolásáról készített állományok kezelését, így az alul- és túlfizetett ügyekhez kapcsolódó ügyintézést (felhívás készítése, leletezés, többletfizetéshez értesítés készítése a visszautalás érdekében),
  • a tételes ellenőrzést, visszakereshetőséget, a visszaélések kizárását.

Ma már biztosított a Kormányzati Portálon egyes okmányirodai elektronikus igazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan a fizetések lehetősége, amelyet szintén a KEP rendszer támogat. Ezen eljárások egyrészt eljárási illeték-, másrészt igazgatási szolgáltatási díjkötelesek. Ez utóbbiak vagy a Központi Hivatal vagy az okmányirodát működtető önkormányzat bevételeként kerülnek naprakészen elszámolásra.

A KEP alkalmas a különböző közigazgatási szervezetek igazgatási rendszereivel illetve a pénzintézetek informatikai rendszereivel való szabványos kommunikációra, a hagyományos fizetési formákon túl az elektronikus fizetési módok (pl. bankkártya, mobil, VPOS) integrálására, a különböző jogcímeken megfizetet illetékek és igazgatás szolgáltatási díjak analitikus és összesített adatainak kezelésére, kedvezményezettek szerinti teljes körű elszámolására, a pénzintézetekkel történő zárt rendszerű tételes elszámolásra..

A KEP rendszer havonta több százezer ügyhöz kapcsolódóan kezeli az eljárási illetékeket és igazgatási szolgáltatási díjakat.

A rendszer háromrétegű architektúrájú, a Zalaszám által fejlesztett és évek óta, több országos kiterjedésű üzemszerűen működő rendszerhez használt, gyors és technologizált fejlesztést lehetővé tevő Organ keretrendszerre épül.

< vissza