Egyedi rendszerek

Országos választások, népszavazások Választási Pénzügyi- logisztikai Információs Rendszere (VPIR)

Felhasználók: Belügyminisztérium, OVI
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (BM Központi Hivatal)
20 Megyei önkormányzat (TVI)
20 Közigazgatási Hivatal
278 helyi önkormányzat (OEVK és okmányiroda székhelyek)
külképviseleti választási szervek (2004-től)
egyéb közreműködő BM szervek (2004-től)
ÁSZ

A BM Központi Hivatal - mint a Belügyminisztériumnak a választási feladatok operatív irányításával, lebonyolításával megbízott szerve - a parlamenti, az önkormányzati választások, illetve az országos népszavazások pénzügyi logisztikai feladatai hatékony támogatására egy, a hivatali költségvetési pénzügyi- logisztikai rendszerével teljes mértékben integrált, választási pénzügyi- logisztikai információs rendszert fejlesztetett ki.

A rendszer egyaránt támogatja a választáshoz kapcsolódó vezetői és ügyintézői - tervezési, ügyviteli és ellenőrzési - tevékenységeket, hozzájárul az igazgatási, informatikai és irányítási feladatok sikeres ellátásához.

A támogatott feladatok felölelik a teljes költségvetési gazdálkodást. Az általános gazdálkodási funkciókat, mint a;

költségvetési modellezés és tervezés,
választások költségeinek modellezése
választási célú előirányzatok nyilvántartása
információszolgáltatás a tervvariánsokról, előirányzatokról

kötelezettségvállalás,
választásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele, információszolgáltatás, a lekötött és szabad előirányzatokról, vállalt kötelezettségekről

pénzügyek,
választások központi kiadásaival kapcsolatos pénzügyi feladatok
      számlák kezelése (számlaiktatás, szállító-vevő folyószámla)
      kincstári (banki) és pénztár műveletek
      információszolgáltatás számlákról és pénzügyi teljesítésekről

készletgazdálkodás,
választásokkal kapcsolatos készletek központi nyilvántartása
készletmozgások követése

számviteli elszámolások,
választásokkal kapcsolatos kiadások és bevételek, egyéb gazdasági események számviteli/főkönyvi elszámolásai;

melyeket speciális választási tevékenységekhez kapcsolódó informatikai rendszer funkciók egészítenek ki, mint a;

választási szervek (normatív és költség alapú) finanszírozása,

választási szervek alapadatainak kezelése
      választási szervek azonosítása (bizottságok, irodák)
      önkormányzatok, települések, szavazókörök, választási szervek népesség és választópolgár adatai
      pénzügyi normatívák
      banki adatok (bankszámlaszámok, stb)
választási szervek támogatásának országos szintű, elemi mélységű tervezése
támogatás finanszírozás pénzügyi feladatai
      támogatások központi utalása a TVI-ken keresztül a HVI-k részére
      támogatások továbbutalása a TVI-k által a HVI-k részére

választási szervek pénzügyi elszámoltatása,

on-line kapcsolattal rendelkező választási szervek (TVI, OEVI, okmányiroda székhely HVI, Közigazgatási Hivatalok ...) pénzügyi elszámolási feladatai támogatása
on-line kapcsolattal nem rendelkező választási szervek pénzügyi elszámolási feladatai támogatása (további HVI-k)
elszámolások központi (BMKH) monitoringja,
elszámolások (elszámolás különbözetek) pénzügyi rendezése
      TVI és HVI közti elszámolások
      BM Központi Hivatal és TVI közti elszámolások
      BM Központi Hivatal és külügyi választási szervek közti elszámolások

választási logisztika,

BM Központi Hivatal és a nyomdai szállító közti szállítási megrendelések bonyolítása, koordinálása, monitoringja.
megrendelések és szállítások monitorozása,
szavazásnapi nyomtatványok (szállítódobozban lévők) szállításának nyomon követése a TVI-k, OEVI-k bevonásával,
digitális adatcsere kapcsolat a nyomdai szállítóval,

adatkapcsolat országos (választási) adatbázisokkal

népesség nyilvántartás,
települési és önkormányzati regiszter,
választási rendszerek (névjegyzék, körzetesítés...),
külképviseletek,

külső költségvetési szervek (partnerek) feladat és jogosultság szerinti "beengedése" a hivatali integrált rendszerbe (B2B)
TVI-k, OEVI-k, okmányiroda székhely HVI-k, Közigazgatási Hivatalok...

A rendszer valamennyi moduljában hatékony információszolgáltatás támogatja a napi munkavégzést, illetve a teljes rendszerre vonatkozó átfogó információszolgáltatás a közép és felsővezetők munkáját a változó jogi, igazgatási környezet igényeinek megfelelően.

A rendszer a BM KÖNYVH központi szerverparkján működik, melyhez a BM hálózatába kapcsolt Országos Választási Iroda, a területi választási irodák (TVI-k) és az okmányiroda székhely települési önkormányzatok, Külügyminisztérium on-line kapcsolódnak.
A rendszer a felhasználók különböző csoportjai számára speciális, testre szabott rendszerfunkciókat és működést kínál a hatékony feladat végrehajtás érdekében.

Az egymást követő országos választások (1994-től) tapasztalatait felhasználva került kialakításra a jelenlegi informatikai rendszer, mely az un. három rétegű rendszer architektúrára épülő, komponens alapú on-line rendszer - a napi irányítási és végrehajtási munka hatékony eszközeként - támogatja a többéves (választási) projektek végrehajtását, illetve megfelelő eszközként szolgál a pénzügyi felhasználások folyamatba épített és utólagos ellenőrzéséhez, hatékonyságvizsgálatához.

A sokrétű funkcionalitást kifinomult jogosultsági rendszer egészíti ki, a hatáskörök szerinti feladatellátás támogatására.

A rendszert választásról választásra folyamatosan korszerűsítjük, mely az Internet alapú technológiának köszönhetően, a biztonsági szempontok figyelembe vételével, automatikusan lehetővé teszi a közérdekű adatok nyilvánossá tételének megvalósítását.

A VPIR rendszer 2004-ben, a külképviseleti választások specifikus feladatait támogató funkciókkal egészül ki. Feladata, hogy egy új választási elem költségtervezését, pénzügyi feladatai lebonyolítását, pénzügyi elszámolását, ellenőrzését hatékonyan támogassa. A kialakítandó új modul feladata, hogy megalapozza a 2004. évi EU Parlamenti választásokat követően sorra kerülő választások külképviseleti feladatai pénzügyi tervezését is.
A Zalaszám Kft. részt vett a választásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok jogi, számviteli, szervezeti kereteinek kialakításában, a munkafolyamatok, az információs folyamatok és kapcsolataik megtervezésében. Elvégezte az informatikai rendszer megtervezését, a speciális funkciókhoz szükséges rendszermodulok kifejlesztését, telepítését, országos hot-line felügyeletet biztosított. Különös hangsúlyt helyeztünk a rendszert használó szakemberek képzésére, illetve továbbképzésére.

A rendszer hatékony használatát, továbbfejlesztését biztosító szolgáltatások:
Projekt menedzsment
Igazgatás és folyamatszervezés
Informatikai rendszer szervezése és fejlesztése
Pénzügyi jogi- igazgatási és informatikai tanácsadás
Alkalmazói rendszer bevezetési szolgáltatások
Felhasználói oktatás
Rendszer távmenedzsment, és felhasználói support (on-line, hot-line)

< vissza