Egyedi rendszerek

Rendszámtábla-igazgatási és -logisztikai rendszer (ReAlk)

Magyarország 2004. május 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, amelynek okán ettől az időponttól kezdve a rendszámellátásban is változások következtek be, amelyek a következők voltak:

 • Az Európai Unióhoz való csatlakozás okán szükségessé vált az uniós előírásoknak megfelelő rendszámtáblák bevezetése, és ezzel összhangban a nemzeti jelzést tartalmazó rendszámtáblák kiadásának megváltoztatása.
 • A 2004. május 1. után kiadott rendszámtáblákat - biztonsági és azonosítási célból - egyedi azonosító jellel kell ellátni.

A rendszámtáblák gyártása, elosztása, kiadása, nyilvántartása zárt, ellenőrizhető, a hatóság által irányított, ellenőrzött rendszerben valósul meg.

Az informatikai alkalmazási rendszer az alábbi szervezeti modellt támogatja:

 • teljes ellátást irányító, koordináló központi hatóság: az a szervezet, amely a teljes rendszámtábla-gazdálkodást irányítja, a végső döntést a logisztikai feladatokkal kapcsolatban meghozza
 • diszpozíciós raktár: az a központi elosztást végrehajtó szervezet (vagy szervezetek), ahova a gyártó a legyártott rendszámtáblákat beszállítja, és amely a kiadó hatóságok részére való elosztást, leszállítást végzi
 • kiadó hatóság: az a szervezet, ahol a rendszámtáblák ügyfél részére való kiadása történik


1. Az alkalmazás funkcionális bemutatása

Az alkalmazás a következő fő funkciókat támogatja:

1.1. Speciális igazgatási funkciók:

 • speciális (egyedi igények alapján legyártott) rendszámtáblára vonatkozó kérelem kiállítása: a kérelmet a kiadó hatóság készíti el a nyilvántartásban való ellenőrzést követően (egy rendszám országosan csak egyszer adható ki), és fizetteti meg az ügyféllel az ehhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat, amelyről az elszámolás alapját képező bizonylat nyomtatódik a kérelemmel egyidejűleg
 • speciális rendszámtáblák gyártásának engedélyezése: a kiadó hatóságnál kiállított kérelem elutasítható vagy engedélyezhető, erre egy központi szervezet jogosult, az engedélyezett rendszámokat ugyancsak ez a megrendelésre (is) jogosult központi hatóság rendeli meg a gyártótól
 • rendszámtábla (normál és speciális) utángyártásának engedélyezése: az utángyártást (pótlás, típusváltás) a kiadó hatóság engedélyezi jogszabályban meghatározott szabályoknak (pl. az elveszett rendszámot csak egyszer van lehetőség ismételten legyártani) megfelelően, az engedéllyel egyidejűleg az elszámolás alapját képező bizonylat nyomtatható, az utángyártható és engedélyezett rendszámokat a megrendelésre jogosult központi hatóság rendeli meg a gyártótól
 • regisztrációs matrica utángyártásának, egyedi gyártásának engedélyezése: a rendszámtáblához szervesen kapcsolódó regisztrációs matrica utángyártását, egyedi gyártását ugyancsak a végfelhasználók engedélyezik, azokat szintén a központi szervezet rendeli meg a gyártótól


2.2. Logisztikai funkciók:

 • rendszámtáblák igénylése: a rendszámtáblákat az ún. kiadó hatóságok igénylik. Az igénylés on-line módon történik, a gyártó a megrendelt és legyártott rendszámtáblákat az igénylő szintre vonatkozóan gyártja és csomagolja
 • igények elbírálása, összesítése: az igények elbírálására a teljes ellátást irányító központi hatóság jogosult, az elbírálás során a kiadó hatóságok igényei kerülnek - egyes esetekben módosítva - jóváhagyásra, majd az elbírált igények összesítése igénylő szervezetenként, rendszámtábla típusonként történik
 • rendszámtáblák megrendelése a gyártótól: a központi hatóság készíti az összesített adatokat tartalmazó megrendelőt és a gyártatási listát (txt állomány), ez utóbbi részletes adatokat tartalmaz a gyártó számára a legyártandó rendszámokra vonatkozóan (melyik helyre milyen típusból mekkora mennyiséget kell legyártani és csomagolni), a gyártatási lista túraútvonalanként és szervezetenként, megyénként is elkészíthető, valamint külön megrendelő és gyártatási lista készül a különböző eljárásokra (normál/rendszeres rendelés, speciális rendszámok, utángyártott rendszámok) vonatkozóan
 • legyártott és leszállított rendszámtáblák bevételezése: a diszpozíciós raktárba (vagy raktárakba), ahonnan a rendszám kiadó hatóságok számára a legyártott rendszámtáblák kiszállítása történik
 • rendszámtáblák leszállítása a rendszám kiadó hatóságok részére
 • leszállított rendszámtáblák bevételezése: a kiadó hatóságoknál történő átadás-átvétel
 • rendszámtábla kiadása (az ahhoz szorosan kapcsolódó regisztrációs matricával és érvényesítő címkével együtt) ügyfél részére: a kiadás történhet egyesével vagy csoportosan (több rendszám együttes kiadása egy ügyfél részére) is
 • rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésével kapcsolatos bizonylatolási, elszámolási, nyilvántartási feladatok
 • visszáru visszaszállítása a diszpozíciós raktár(ak)ba: selejtes, használt, talált, lejárt érvényességű rendszámtáblákról selejtezési/kivezetési jegyzőkönyv és szállítólevél készítése, kivezetés az informatikai nyilvántartásból


2. Az alkalmazás technikai, technológiai jellemzői

A kifejlesztett alkalmazás:

 • integrált
 • zárt
 • szigorú jogosultsági rendszerrel ellátott
 • három rétegű architektúrában kifejlesztett
 • jól menedzselhető
 • üzembiztos
 • bővíthető, rugalmasan alakítható, rövid idő alatt testre szabható

Az alkalmazás az alábbi formákban működtethető:

 • egy országos központ és több alsó szint
 • egy országos központ, regionális központok, több alsó szint regionális központokként
 • regionális központok, több alsóbb szint regionális központokként


3. Referencia

Magyarországon 2000. január 1-től működnek okmányirodák Az okmányirodák létrehozását, működését, feladatait szigorú jogszabályokban meghatározott előírások szerint kell végezni.
Jelenleg mintegy 280 okmányiroda működik hazánkban, amelyek illetékességi területe változó. Az okmányirodákat alapvetően a városokban, néhány esetben községben hozta létre a Belügyminisztérium, azok a jegyző által működtetett önkormányzathoz tartoznak. Az önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, azokat a jegyző saját hatáskörében irányítja. Az okmányirodákat a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (továbbiakban: BM Központi Hivatal) alakította ki, hozta létre, biztosította és biztosítja a feladatok ellátásához szükséges különböző informatikai rendszereket (infrastruktúra és alkalmazás), azokban a szükséges jogszabályi változások átvezetését, a rendszerek továbbfejlesztését, működését, üzemeltetését.
Az informatikai alkalmazások egy része az egyes eljárásokhoz, igazgatási ügyekhez kapcsolódó okmányirodai ügyintézői feladatokat támogatják, másik része az olyan ún. háttértevékenységek ellátását biztosítják, mint pl. a logisztikai feladatok.
Ugyancsak a BM Központi Hivatal biztosítja az okmányirodák részére a működéshez szükséges szigorú számadású biztonsági biankó okmányokat, valamint a rendszámtáblákat.

Az okmányirodák az alábbi feladatokat látják el Magyarországon:

 • személyazonosító okmányok (személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, vezetői engedély, útlevél) kiadása, pótlása
 • vállalkozói igazolványok kiadása, cseréje
 • mozgásában korlátozottak parkolási igazolványának kiadása, cseréje
 • közlekedési igazgatási feladatok (járművek forgalmi engedélyének, törzskönyvének kiállítása, rendszámtáblák kiadása, pótlása)


4. Kontakt adatok

Zalaszám Informatika Kft.
8900 Zalaegerszeg
Mártírok útja 53.
www.zalaszam.hu
e-mail: info@zalaszam.hu
tel: +36 92 502 510
fax: +36 92 502 501

< vissza