Egyedi rendszerek

"STB" okmányirodai logisztikai és pénzügyi rendszer

Az utóbbi évek egyik legjelentősebb igazgatási korszerűsítési és informatikai projektje Magyarországon az ún. okmánykorszerűsítési projekt. A projekt a személyi-, úti- és gépjárművekkel kapcsolatos biztonsági okmányok kidolgozásával és bevezetésével kapcsolatos jogi, igazgatási, szervezeti, közgazdasági, okmánytechnológiai, okmánybiztonsági és informatikai feladatainak megtervezését és végrehajtását foglalja magába. A projekt keretében a Magyar Kormány 1999-ben 152 okmányirodát hozott létre, amelyek száma jelenleg meghaladja a 280-at, bevezette az új típusú személyazonosító okmányokat (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és úti okmányok), megújította a közlekedési igazgatási feladatokat és bevezette a megfelelő, EU-komform járműigazgatási okmányokat (forgalmi engedély, törzskönyv), az egyéni vállalkozói igazolványokat, valamint a mozgásában korlátozottak parkolási igazolványát. Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásakor bevezette az új, EU-komform rendszámtáblákat és a hozzájuk tartozó regisztrációs matricát.
A projekttel kapcsolatos igazgatási és informatikai feladatok megtervezéséért és végrehajtásáért a Belügyminisztérium, illetve a felügyeleti hatáskört ellátó szervezet, a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (továbbiakban: BM Központi Hivatal) volt felelős.

A Zalaszám Informatika a projekt keretében az IBM Magyarországi Kft-vel és a Siemens Rt-vel együttműködve a Belügyminisztérium és a BM Központi Hivatal feladatainak támogatása érdekében

a projekt kétéves időtartamú előkészítő fázisában elkészítette az új okmánycsalád koncepcióját, az egyes okmánytípusok tervét, a jogi szabályozás koncepcióját, az igazgatási, szervezeti koncepciót, az informatikai koncepciót, a pénzügyi tervet, valamint a megvalósítási ütemtervet
az okmányirodák és a BM Központi Hivatal feladatainak támogatása érdekében kifejlesztette az "stb" integrált logisztikai és pénzügyi rendszert, amely az alábbiakat támogatja a több mint 3.000 felhasználó munkavégzése során:

  • rendszámtábla-gazdálkodási és igazgatási feladatok (évi kb. 500.000 db): rendszámtáblák és regisztrációs matricák okmányirodai megrendelése, központi megrendelés a gyártótól, okmányirodai disztribúció, ügyfélnek való kiadása, az ügyfelek által fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak kezelése, egyedileg előállított és egyénileg kiválasztott rendszámtáblák igénylése, engedélyezése, kiadása, rendszámtáblák és regisztrációs matricák utángyártásának engedélyezése, határvámhivatalok ellátása rendszámtáblával, rendszámtáblák leltározása
  • jármű műszaki vizsgát igazoló érvényesítő címke-gazdálkodási és igazgatási feladatok: okmányirodai megrendelés, központi megrendelés a gyártótól, az érvényesítő címkék okmányirodai disztribúciója, ügyfélnek való kiadása, az ügyfelek által fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezelése
  • járművek ideiglenes forgalomban tartási engedélyének kiállítása, kezelése: engedély kiállítása, hosszabbítása, pótlása, cseréje, igazgatási szolgáltatási díj kezelése
  • több mint két tucat (évente 6-7 millió db) szigorú számadású biankó okmány kezelése, nyilvántartása, elszámolása: okmányirodai megrendelés, biankó okmányok okmányirodai disztribúciója, ügyintézői napi vételezés és napi elszámolás támogatása, okmányirodákba való kiadás, kiszállítás, selejtezés, leltározás, érvénytelenítés, a mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa tekintetében on-line kapcsolat megvalósítása az igazolvány kiállítását támogató szakrendszerrel a zárt, ellenőrzött és követhető kapcsolat megvalósítása érdekében
  • az ügyfelek által fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak (25-30 féle) nyilvántartása, azok megfizetéséről bizonylat (évente mintegy 1,5 millió db) készítése, külön kezelve a BM Központi Hivatal bevételét jelentő igazgatási szolgáltatási díjak és az önkormányzatok bevételét jelentő díjakat. Mindkét bevételi típus esetén megvalósításra került a bevételre jogosult pénzügyi rendszere felé történő adatátadás
  • okmányirodai nyomtatványok kezelése: okmányirodai megrendelések, okmányirodákba való kiszállítások támogatása, nyilvántartása

A rendszerfejlesztés során elkészítettük az egyes alrendszerekhez kapcsolódóan az igazgatási rendszertervet, a logikai rendszertervet, a fizikai rendszertervet, kifejlesztettük a programot, elkészítettük a módszertani útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, illetve a minél inkább zökkenőmentes bevezetés érdekében oktatást tartottunk egyes felhasználók részére.

A rendszerekhez kapcsolódóan cégünk support tevékenységet nyújt a felhasználók számára, azaz igazgatási, ügyviteli, rendszerkezelési kérdésekben segítséget adunk, üzemeltetjük (karbantartás, verziófrissítés, tesztelések) a rendszert, ellátjuk a szerverpark on-line felügyeletét, követjük a jogszabályi változásokat.
A support tevékenység elősegítése, támogatása érdekében ugyancsak a Zalaszám Informatika fejlesztésében - az okmányirodák indulásakor - elkészült az ún. Okmány Kommunikációs Fórum, amely lehetővé teszi a nagy terjedelmű és mennyiségű dokumentumok egyszerű és gyors eljuttatását a több mint 280 helyszínre, illetve a felmerült kérdések, problémák on-line, minden felhasználó számára elérhető és visszakereshető egyeztetését.

< vissza