Egyedi rendszerek

Projekt neve: FENYIR, Fejezeti előirányzat kezelési információs rendszere kialakítása és kapcsolódó szolgáltatások
Felhasználó: Belügyminisztérium, Közgazdasági Főosztály

A FENYIR a fejezeti intézmények és előirányzatok fejezeti szintű előirányzat tervezését és nyilvántartását - a költségvetési törvény szerkezetének megfelelően, az évközi előirányzat módosításokra épülve (előző évi eredeti előirányzat, szerkezeti változás, szintrehozás, fejlesztési többlet) - támogatja, a teljes tervezési, jóváhagyási (pénzügyminisztériumi, fejezeti belső, intézményi alku) folyamatot átfogja.

Több tervvariáns rugalmasan állítható elő, akár azok egymásból való másolásával, melyek vezetői döntés után véglegezhetők. Az elfogadott parlamenti képviselői indítványok a megfelelő változaton átvezethetők, mely biztosítja a költségvetési törvénnyel való egyezőséget. Az előállt költségvetési terv, mint intézményi (kiemelt előirányzat szintű) eredeti előirányzat a következő évre automatikusan átfordítható, azaz, a tervezési folyamatot követően automatikusan előállítható a fejezethez tartozó szervezetek és előirányzatok következő évi eredeti előirányzata. A fejlesztési többletek az "előzmény nélküli" feladatok tervbe való felvételét teszik lehetővé (nullbázisú tervek beépítése).

A rendszer része a pénzellátás támogatása is, mely az előirányzat változások alapján automatikusan történik, illetve az időarányostól eltérő finanszírozás kezdeményezhető.

A rendszer nem a manuális bizonylatok utólagos feldolgozását támogatja, hanem a vonatkozó hatályos (36/1999. (XII.27.) PM ) rendelet előírásai szerint, az elsődleges kincstári (előirányzat változás, pénzellátás) és intézményi bizonylatok a rendszerben állítódnak elő, adataik a jóváhagyási folyamatban rögzítésre kerülnek, és további munkafolyamatok alapját képezik.

A rendszer bevezetésekor a fejezet intézményei és előirányzatai induló adatfeltöltését el kell végezni, mely után a fenti folyamat szerint azok változásvezetése automatizált.

A rendszer a tervezési munkát, a kincstári előirányzat változásokra alapozva, a napi folyamatos munka eredményeként, többlet befektetés nélkül, jelentősen megkönnyíti, lerövidít, a tervezési időszakban csak a fejlesztési többletek (pl. %-os változások), és egyéb, az év elejével életbe lépő változások (pl. átszervezés), a rendszerrel szintén támogatott, átvezetésének feladatai jelentkeznek.

Az előirányzat adatokhoz kapcsolódóan lehetőség van a létszám adatok állománycsoportonkénti és foglalkoztatási kategória szerinti tervezésére. Az előirányzatok változása mellett a létszám adatok változásai is vezethetők, kimutathatók.

A rendszerben nyilvántartott költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok (mint virtuális szervek) előirányzatairól, pénzellátásáról naprakész információk nyerhetők, azok több szempont szerint lekérdezhetők.

A rendszer a fejezeti törzskönyvi (szervi) nyilvántartással teljes mértékben integrált.

A FENYIR az Organ technológiai alapokon működő, azzal integráltan működtethető rendszer.
A rendszer az intézményi előirányzat kezelési rendszerrel integrálható.
A kapcsolat segítségével biztosítja a fejezeti rendszerben előállított adatok átadását az intézményi rendszer részére (ahol a kiemelt előirányzatok részletezhetők), vagy fordított folyamat esetén az intézményi rendszerben kezdeményezett módosítások megfelelően összegzett adatainak (kincstári alany, kiemelt előirányzat) átvételét a fejezeti rendszerbe.

A fejezeti és intézményi nyilvántartás integrációja az intézményi és fejezeti nyilvántartások konzisztenciáját automatikusan biztosítja, az adatok újra rögzítése nélkül.

A fejezet által kezdeményezett kincstári változások adatátadását illetve a kincstári jóváhagyás/teljesítés információk elektronikus átvételét a MÁK-kal való egyeztetés alapján, rendszerkonform módon, szabványos adatátvétellel/adatátadással lehet megvalósítani.

A rendszer a felhasználók különböző csoportjai számára speciális, testre szabott rendszerfunkciókat és működést kínál a hatékony feladat végrehajtás érdekében.
A rendszerben nyilvántartott kincstári alanyok: költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzatairól, pénzellátásáról naprakész információk nyerhetők, azok több szempont szerint lekérdezhetők.

Funkciók:

Törzsadat kezelés
Kódok
Kincstári alanyok (önálló-, és részben önálló intézmények, fejezeti kezelésű előirányzatok)

Eredeti előirányzat felvitel (egyszeri feladat a bevezetéskor, illetve automatizált a továbbiakban)

Előirányzat módosítás (hatáskörönként, jogcímenkénti bontásban)

Következő évi előirányzat tervezés (előirányzat változások alapján automatizált)
Kimutatás kincstári alanyonként a következő évi tervezéshez
Verzió másolás
Bázis előirányzat megállapítása,
Következő évi alap előirányzat meghatározása,
Fejlesztési többlet meghatározása kincstári alanyonként,
Következő évi javasolt előirányzat.

Pénzellátás (ütemezés, ütemezés módosításai)

Standard lekérdezések és outputok:
Jövő évi várható terv kincstári alanyonként
Előirányzatok és változása (kincstári alanyonként, változás hatáskörök szerint)
Intézményi előirányzat változásról értesítés
MÁK adatlapok (EG-02A, EG-02B, EG-03F, EG-04, EG-05)
Létszám adatok és változásai kincstári alanyonként (állomány csoportonként és foglalkoztatási kategóriánként)
Pénzellátás kincstári alanyonként (eredeti ütemezés és módosított aktuális)

< vissza