Hevesi Sándor

Századunk első harmadának európai látókörű, egyetemes műveltségű színházi szakembere - opera és drámarendező, kritikus, színészpedagógus, színigazgató, drámaíró, műfordító - Hevesi Sándor 1873. május 3-án született Nagykanizsán, ott végezte elemi és gimnáziumi tanulmányait. Apja tanár, író és műfordító volt, s a gyermek a könyvek szeretetében, a művészetek tiszteletében és, anyja révén, a zene áhítatában nőtt fel.
A Budapesti Egyetem bölcsészeti doktorátust szerzett, de közben - engedve a színház vonzásának és az írás kényszerének - színházi kritikákat írt. A kritikával egy időben színházelmélettel is foglalkozott. 1902-ben a fiatal kritikust, aki széles körű ismereteiről bizonyosságot adó írásaival hívta fel magára a színházi vezetők és a közvélemény figyelmét, meghívták a budapesti Nemzeti Színházhoz rendezőnek. A saját korában újító szándékú rendezőt a konzervatív Nemzeti Színházban ritkán foglalkoztatták. Ebben az időben alakult meg Budapesten a Thália Társaság. Ők hívták meg rendezőnek és művészeti vezetőnek Hevesi Sándort. Állandó színházuk nem lévén hol itt, hol ott ütötték fel tanyájukat. Így jutottak el 1908-ban Zalaegerszegre is.
Az 1907-ben megnyílt Népszínház - Vígoperának lett Hevesi a rendezője. Itteni munkái közül kiemelkedő Csiky Gergely: A nagymama című vígjátékának zenés változata és Az ember tragédiája látványos, hatásos bemutatása. Hevesi ekkor rendezte először a Tragédiát, melyet aztán igazgatóként még három ízben rendezett csakúgy, mint a Bánk bánt. A kiváló zenei képzettségű Hevesit 1912 -1914 között az Operaház főrendezőjévé nevezték ki. Működését néhány nagyszabású opera rendezése tette emlékezetessé. Ezután visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek 1922-től tíz éven át volt igazgatója. Ekkor kezdődik pályájának egy nagyon fényes, de sok gonddal járó korszaka. Vállalja, hogy a színháznak nevelő hatást kell elérnie. Ez viszont a Nemzeti Színház hagyományainak tisztelete nélkül lehetetlen. A régi értékeket a fejlődés érdekében és a művészet korszerűbb eszközeinek igénybevételével kell felhasználni. A hagyományt és a haladást egyeztette össze.
Nagyszerű színészgárdát nevelt, igazgatása alatt ért művészetének csúcsára Ódry Árpád és Bajor Gizi. Shakespeare- és Moliere-ciklusokat rendezett. Számos fiatal magyar drámaírót segített színpadhoz, egyengette Móricz Zsigmond drámaírói fejlődését. Jelentősek saját történelmi és társadalmi drámai, ezek közül legjelentősebb a Császár és komédiás. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház ennek színrevitelével méltóképpen tisztelgett névadója előtt halálának 50. évfordulóján.
1927-től haláláig a Színművészeti Akadémia tanára volt. 1932-től élete végéig a Magyar Színház főrendezőjeként dolgozott. 1939. Szeptember 8-án hunyt el.

vissza

vissza a kezdőlapra