Egy vígjátékíró reformja
Carlo Goldoni Emlékezéseiből


"Nos, uram, hogy tetszett a darab? - kérdezte az igazgató. - Ilyen felháborító szennyműre még csak nem is számítottam - feleltem. - Sajnos, uram - válaszolta -, nem ismeri a színészeket. Nincs az a társulat, amely a kassza miatt ne folyamodna időnként ilyen, színházi zsargonban una arostitának, azaz ripacskodásnak nevezett fogáshoz. - Szó szerint mit jelent ez? - kérdeztem. - Nos, ez lombardul minchionada, azaz kelepce. A színészek hozzászoktak, a közönség beletörődött; nem mindenki kényes az ilyesmire, s amíg valaki meg nem újítja a színházat, az efféle tréfák virulni fognak."
"Szinte hallom: egy író legyen szabad, vesse meg a szolgaságot, és különösen a szükséget. Nos, ha egy szerző jómódú, nincs egy szavam sem. Olaszországban a legdrágább színházjegy sem több egy paolónál. Igaz, a páholyközönség, amikor elfoglalja a helyét, még egyszer kifizeti ezt az összeget, de a páholy a színház tulajdonosáé, s bevétele oly csekély, hogy a szerzőnek nem érdemes törnie magát utána. Franciaországban a tehetséges embernek nem ez az egyetlen pénzforrása: ott vannak az udvari jutalmak, ellátmányok, királyi adományok. Olaszországban semmi hasonló nincs. Talán ezért is uralkodik el a tunyaság, a restség azokon, akik szellemi alkotó munkára a leginkább alkalmasak lennének."
"Most, gondoltam, ebben a társulatban jól érzem magam, itt szabadjára ereszthetem képzeletemet; elég régi témát dolgoztam föl, most alkotni kell, teremteni. Ezektől a színészektől sok várható, de ha az ember kellőképp akarja kiaknázni tehetségüket, előbb tanulmányozni kell őket; mindegyik önálló jellem, ha a szerző olyan jellem alakítását bízza rájuk, amely hasonlít az övékére, szinte biztos a siker. Rajta, folytattam gondolataimat, itt az idő, talán megkísérelhetem a színház rég tervezett megújítását. Nem újíthattam meg mindent egyszerre, ezzel csak magam ellen bőszítettem volna a nemzeti vígjáték híveit; a kedvező alkalmas pillanatra vártam, hogy heves, frontális támadást indíthassak ellenük."

"Amint Bolognába értem, betértem egy kávéházba. Nemsokára besiet egy helybéli úr, odafordul az egyik asztalhoz: Hallották a hírt? - Kérdik, hogy mit. - Megjött Goldoni! - Bánom is én - jelenti ki az egyik. - A másik: - Mi közünk hozzá? - Ezt a jó firmát! - kiáltja az első. - Goldoni szerezte azokat a szép vígjátékokat! - Valaki, aki eddig nem beszélt, hirtelen megszólal: - o, nagyszerű, igazán nagyszerű szerző! Eltüntette az álarcokat, tönkretette a vígjátékot...! - Ekkor toppant be Fiume doktor, átölelt, és azt mondta: Hozta isten, drága Goldoni barátom! - Erre az egy kivételével, aki megvédett, az úriemberek csendben elpályáztak."

"Hazamentem, egész éjszaka nem hunytam le a szemem, töprengtem, hogyan állhatnék bosszút a rosszmájúakon. Végre megtaláltam a módját, s hajnalban írni kezdtem egy ötfelvonásost, Polgárok bálja címmel. Fogadjanak el egy jó tanácsot, kollégáim: a közönségen csak egyféleképp lehet bosszút állni. Kényszeríteni kell, hogy megtapsoljon bennünket."

(Goldoni Emlékezéseim c. könyvéből)

 

vissza

vissza a kezdőlapra