Carlo Goldoni az 1751-ben bemutatott Mirandolináról
- eredeti címén A fogadósné-ról -
így ír emlékirataiban:

"Mirandolina, a bájos, okos firenzei fogadósnő, akaratlanul is meghódítja valamennyi szállóvendége szívét.
A fogadó három külföldi vendége közül kettő szerelmes a szép fogadósnőbe, ám a harmadik, Ripafratta lovag, akit hidegen hagynak a nők, gorombán bánik vele, és kigúnyolja társait.
Mirandolina szándékosan ezt a nyers vadembert veszi ostrom alá; nem szereti, de sérti a viselkedése, és hiúságból, a női nem becsületének védelmében, térdre akarja kényszeríteni, megalázni és móresre tanítani.
Hízelgéssel kezdi, úgy tesz, mintha helyeselné viselkedését, a nők iránt tanúsított megvetését, ő maga is megjátssza, hogy utálatot érez a férfiakkal szemben, ki nem állhatja a két okvetetlenkedő idegent; csak a lovag szobájába lép be örömmel, mivel bizonyos benne, hogy ott nincs kitéve bárgyú ízetlenkedésnek. E felfogással előbb a lovag nagyrabecsülését nyeri el, aki most már csodálja s úgy véli, hogy Mirandolina méltó bizalmára: azt hiszi róla, hogy józan asszony, és szívesen találkozik vele. A fogadósné él a kínálkozó lehetőséggel és egyre figyelmesebb a lovag iránt.
A nehezen kezelhető emberben kezd valami hálaféle ébredezni; barátjává szegődik a véleménye szerint csodálatos, tiszteletre méltó asszonynak. Ha nem látja, hiányérzet kínozza, sietve megkeresi, egyszóval - beleszeret.
Mirandolina repes a boldogságtól, de bosszúja még nem teljes. Lába előtt akarja látni a lovagot, sikerül is ezt elérnie, s ekkor kínozza, keseríti, kétségbe ejti, s végül szeme láttára férjhez megy ahhoz a vele egyívású emberhez, akinek már rég kezét nyújtotta.
Lehet, hogy Olaszországban hízelegtek nekem, de arról győztek meg, hogy természetesebb, jobban felépített darabot ennél még nem írtam, s hogy cselekménye tökéletesen indokolt és kerek..."

vissza

vissza a kezdőlapra