Gazdaságfejlesztési Operativ Program

„ZALASZÁM Kft. informatikai technológiájának fejlesztése”

Projekt neve:
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
GOP-2.1.1-09/A/2

Projekt leírás:  
A projekt hosszú távon a Zalaszám Informatika Kft. azon céljait szolgálja, hogy a felhasználók igényeinek messzemenő kiszolgálása, vállalkozásunk  működésének  mint  hatékonyabbá tétele, mint állandó megújulása és fejlesztése valósuljon meg. Az árbevétel és a foglalkoztatás növelése, illetve környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ugyancsak a megvalósítandó célok közé tartozik.
Ezért a projekt keretében az internet és ASP szolgáltatásainkat új technológiai alapokra helyeztük. Ez korszerű, nagy teljesítményű szervereken kialakított virtualizált szolgáltatást jelent, így az egyes funkciókhoz pillanatnyi teljesítmény igényük alapján tudunk megfelelő hardver- teljesítményt biztosítani. A beszerzett Dell eszközök (Energy Smart) energiatakarékos technológiákat tartalmaznak az energiafelhasználás csökkentése érdekében.
A nyomtatási és másolási költségek csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében a korábbi  mono és color lézernyomtatók valamint a digitális másoló korszerűbbekre történő cseréjét végeztük el. A meglevő nyomtatókat a jelenlegieknél nagyobb kapacitású, kétoldalas nyomtatásra képes, hálózatba köthető, fejlett biztonsági funkciókkal rendelkező, energiatakarékos HP nyomtatók váltották fel. Ezáltal csökken az egy lapra eső nyomtatási költség, a nyomtatási feladat végrehajtási ideje, a felhasznált elektromos energia, továbbá megvalósul az üzleti adatok védelme is.
A jelenlegi digitális fénymásolót egy másolásra, nyomtatásra, szkennelésre és e-mail küldésre is alkalmas költséghatékony XEROX multifunkciós berendezés váltotta  fel, amely berendezés teljes mértékben eleget tesz a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak  (pl. veszélyes anyagok használatát korlátozó (RoHS) előírásnak).
Az üzemeltetett szervereink száma és tároló kapacitása kevés, ezért  további két Dell szerver és egy Dell háttértároló beszerzését valósítottuk meg, amely a továbbiakban dinamikusan bővíthető.

A projekt során 1.707.670 Ft összegért eszközöket, 3.837.094 Ft- ért szoftvereket, és 15.000.576 Ft értékben informatikai eszközöket vásároltunk. A teljes projekt 20.545.340 Ft, melyből 35%, azaz 7.190.869 Ft a támogatás összege.

A projekt megvalósításának ideje:  2010. február 15. – 2010. június 30.

 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:
Zalaszám Informatika Kft.
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.
Honlap: www.zalaszam.hu   
Mail: info@zalaszam.hu

Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.
Budapest 1139 Pf.: 684
Honlap: www.magzrt.hu
Mail: info@magzrt.hu